Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

frotka
1664 41b2 500
Reposted byrisa risa
frotka
1663 a533 500
Reposted bysaycheeseki-adiportretintymnyrudaxyzphenethylamine
frotka
1239 8bd3 500
Reposted bynibot nibot
frotka
1238 e97b 500

June 21 2017

frotka
Był sobie mężczyzna, którego pokochałam.

I przez kilka krótkich chwil - trwających tyle co oddech, co szept - pomyślałam, że może i on mnie pokocha.

— moja parafraza B. C. Cherry: "Ogień, który ich spala"
Reposted frompensieve pensieve viablubra blubra
frotka
9527 1c0a
Reposted frombadz-przy-mnie badz-przy-mnie viablubra blubra
frotka
3177 948c
Reposted fromintrigante intrigante viablubra blubra

June 20 2017

frotka
7357 9760 500
Reposted byblubra blubra

June 07 2017

frotka
Z czasem przyzwyczajamy się do wszystkiego.
— Simon Beckett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayourhabit yourhabit

June 03 2017

frotka
2777 6f02
frotka
8670 1d6b
Reposted bythauturienilovegreen
frotka
8163 c45b 500
Reposted byhash hash
frotka
8162 b869 500
Reposted byRekrut-Kalicjunenitroventmakrosm-kutu-ditmushuniemadokaduciecZuruilexxieszszszdormeurSakerosesterrudaxyzfar-awaykubafrugiaxalmatuszczakSanthethorbenGEEK1mimi07tgsitjenmadhatternesskenmossdawitlittledinaabsolemTigerleefteespassingbirdmetafnordrisa
frotka
8161 db6b 500
Reposted bykhabarakhLogHiMawaco6amieRaniSpecies5618hgnmadhatternesseternaljourneyvolrudaxyzhederepuszkamilenyrisa

May 29 2017

frotka

May 24 2017

frotka
2426 a054
Reposted byrudgierdmrpafgromoponurykosiarzflauskreska-groteskasucznikmycelineOwTheEdgeanderer-tobiAmericanloverechoesRedHeadCathmegustonanistaOhSnaphornypigeonzurawianiaczkaPsaikozielony-groszekzupkazproszkuZoonk11tazniebieskimiseverakmeemwonderinterceptorstraycattobecontinuedcyronisslovaollcrazydunkyFate46KaraluchowyBlokdanoniskothornatrocknrollapodprzykrywkainspirationscrc9hexxerobaczekDzessiksargonsarazationki-adipleassurejagaanimelargehamstercolliderkatzenpongkrzyskkelenelinelaAdonisArsenRSiedutpuszkasoulwaxtoskalattechowchowdiviblakablakap856kregoslupkotapossumincardigankatastrofoRethandesperateeebrzoskviniayanekkookinkidyougurtwaydontforgotcrispybonesLuukkajchigo13-daysoutofmyheadlittledinahope24argentumchopinfeldziarzcoolstorybro23yourhabitminiaturarisa

May 09 2017

frotka
4038 56a8 500
hmmmmm....

April 26 2017

frotka
4040 a884
w lustrze u fryzjera
Reposted byshaybenasulinHouseportretintymnyanameekstermofil

April 25 2017

frotka
4677 067f 500
Reposted byrisa risa

April 20 2017

frotka
Każda kobieta lubi, jak facet o nią walczy.
— Znalezione
Reposted fromdys dys viathenatuss thenatuss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl