Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 10 2017

frotka
3268 bca5 500
frotka
3260 0e3c 500
Reposted bycvcpasibrzuch
frotka
3257 a6cc
frotka
3251 0ee7 500
Reposted byzoshka zoshka
frotka
3244 30aa
frotka
3232 cbdd 500
frotka
3203 8e8d 500
frotka
4771 972d 500
frotka
Wiesz, że Ona nadal odwraca głowę na dźwięk Twojego imienia?
frotka
Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek
— Louis L'Amour
Reposted fromswojszlak swojszlak vianewlifeloading newlifeloading
frotka

- napiłabym się z Tobą.
- nie, bo to się skończy seksem.

... (chwila konsternacji)

- napiłabym się z Tobą ?

April 09 2017

frotka
5857 3ce5 500
Reposted bybruxarudaxyzdreams96leniwieecMartwa13

April 07 2017

frotka
9442 19c8
Reposted byanotherwaytodieanderer-tobiPsaikoHypothermiarugiasofiasjchigostraycat
frotka
9305 fad0
Reposted byanderer-tobiNotForYou
frotka
9265 61a6 500
Reposted bybecausefuckyoumagolek22invisibile
frotka
8936 d401 500
frotka
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii, to rzadkość.
— Słowem w sedno
Reposted fromniewychowana niewychowana vialovemyself lovemyself

April 06 2017

frotka
2434 f1ee
frotka
2423 e0b6
Reposted byKaraluchowyBloklovemyself
frotka
2420 85ba
Reposted byKaraluchowyBlokrudaxyzLazhwardmolotovcupcakeseeyouinthehell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl